Znievsky hrad, Kláštor pod Znievom

Znievsky hrad

Znievsky hrad, tiež známy ako Turčiansky hrad, sa týči na vápencovom vrchu Zniev v nadmorskej výške 985 metrov.

Poloha a prístup

Tento impozantný hrad sa nachádza takmer 500 metrov nad obcou Kláštor pod Znievom. Hradný vrch tvorí severnú časť pohoria Žiar, ktoré nadväzuje na Lúčanskú časť Malej Fatry. Najľahší prístup k hradu vedie z obce Kláštor pod Znievom.

Znievsky hrad
Znievsky hrad

Od prvej zmienky po úpadok

Prvá písomná zmienka o hrade pochádza z listiny uhorského kráľa Bela IV. z roku 1243, kde sa uvádza ako castrum Turus. Jeho vznik sa však datuje ešte pred týmto rokom, kedy na mieste staršej osady stál hrad patriaci zoborským benediktínom. V polovici 13. storočia sa stal Zniev komitátnym hradom a niesol názov Turčiansky hrad.

Osada pod hradom sa pred rokom 1266 stala poddanským mestečkom a v roku 1320 prešiel hrad do vlastníctva prepošta. V tomto období bol pravdepodobne rozšírený o objekty na nižšie položenej východnej terase. Postupne však význam hradu upadal a ujalo sa preň nové pomenovanie – Zniev. V nasledujúcich storočiach hrad často menil majiteľov a podstupoval opravy, no po roku 1713 začal chátrať.

Znievsky hrad
Znievsky hrad

Podoba hradu

Znievsky hrad bol vystavaný na ťažko dostupnom vrchu. Horný hrad tvorili budovy na najvyššom mieste, ktoré postupne ustupovali smerom k dolnej budove vzdialenej približne 100 metrov. Horný hrad chránila priekopa a vežové stavby. Pravdepodobne sa tu nachádzali aj hospodárske a obytné budovy pre stráže. Dolná, novšia budova mala zrejme charakter paláca, no disponovala tiež obrannými prvkami.

Súčasný stav

V súčasnosti z hradu ostali len veľmi poškodené základy budov a stavieb horného hradu. Poschodová budova zo 14. storočia, situovaná nižšie, si zachovala nárožné kamenné kvádre a zvyšky opevnenia. Z neskorších stavieb stojí už len torzo malej vežičky pri východnej strane gotickej pozdĺžnej budovy. Ostatné objekty sú takmer neviditeľné, skryté pod nánosmi vegetácie. Napriek tomu horný hrad ostáva čitateľný vďaka konfigurácii terénu.

Znievsky hrad, hoci dnes už len ruina, ostáva majestátnou pripomienkou našej bohatej histórie. Jeho strategická poloha a pozostatky kedysi mohutných múrov lákajú návštevníkov, aby sa vybrali po stopách minulosti a kochali sa nádhernými výhľadmi na okolitú krajinu.

Znievsky hrad
Znievsky hrad