Literárne múzeum SNK, Martin

Literárne múzeum SNK a prvá budova Matice slovenskej, Martin

Prvá budova Matice slovenskej, dnes sídlo Literárneho múzea Slovenskej národnej knižnice (SNK), je významnou národnou kultúrnou pamiatkou. Táto pôvodne novorenesančná stavba bola postavená v roku 1865 z národnej zbierky a slúžila ako centrum kultúrno-spoločenského života slovenského národa.

História budovy

Základný kameň bol položený 6. apríla 1864 a už o rok neskôr, 8. augusta 1865, sa v budove konalo valné zhromaždenie Matice slovenskej. Staviteľom bol Ján Nepomuk Bobula a autorom architektonického návrhu Karol Horer. Tisíckou zlatých prispel aj cisár František Jozef I.

Literárne múzeum SNK a prvá budova Matice slovenskej, Martin
Literárne múzeum SNK a prvá budova Matice slovenskej, Martin

Funkcie budovy

Okrem funkcie sídla správy Matice slovenskej budova plnila aj úlohu divadla a múzea. V roku 1870 bola návštevníkom sprístupnená prvá národná múzejná expozícia archívneho, knižného, galerijného a národopisného zamerania.

Zatvorenie a obnova

Po násilnom zatvorení Matice slovenskej uhorskou vládou v roku 1875 bola budova využívaná na rôzne účely. Do užívania Matice slovenskej sa opätovne dostala až v roku 1961, kedy bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Rozsiahla pamiatková úprava v 80. rokoch 20. storočia vrátila budove jej autentickú podobu.

Literárne múzeum SNK a prvá budova Matice slovenskej, Martin
Literárne múzeum SNK a prvá budova Matice slovenskej, Martin

Literárne múzeum SNK

Od roku 1992 je v budove verejnosti sprístupnená stála reprezentatívna expozícia dejín slovenskej literatúry a Galéria literatúry a umenia s výstavnými priestormi. Expozícia je rozdelená chronologicky do deviatich častí, prezentujúc staršiu slovenskú literatúru od Veľkej Moravy po barok na prízemí a novšiu od osvietenstva po slovenskú modernu 20. storočia na poschodí.

Literárne múzeum SNK a prvá budova Matice slovenskej, Martin
Literárne múzeum SNK a prvá budova Matice slovenskej, Martin

Zaujímavosti expozície

Návštevníkov zaujmú originálne výtvarné diela slovenských umelcov, historický nábytok a rôzne písacie potreby od najstaršieho obdobia. Vzácne staroslovienske texty, kódexy, prvotlače a ďalšie cenné rukopisy sú predstavené formou faksimílií – verných kópií originálov.

Literárne múzeum SNK a prvá budova Matice slovenskej, Martin
Literárne múzeum SNK a prvá budova Matice slovenskej, Martin

Literárne múzeum SNK ponúka jedinečný zážitok

Prvá budova Matice slovenskej je nielen významnou národnou kultúrnou pamiatkou, ale aj miestom kde sa návštevníci môžu oboznámiť s bohatou históriou slovenskej literatúry a knižnej kultúry. Literárne múzeum SNK ponúka jedinečný zážitok pre všetkých milovníkov literatúry a histórie.

Literárne múzeum SNK a prvá budova Matice slovenskej, Martin
Literárne múzeum SNK a prvá budova Matice slovenskej, Martin