Archeoskanzen Havránok, Liptovská Sielnica

Archeoskanzen Havránok, Liptovská Sielnica Zdroj: Depositphoto

Ponorte sa do histórie našich predkov na mieste známom ako Archeoskanzen Havránok. Toto jedinečné archeologické múzeum v prírode, ktoré sa nachádza nad hladinou Liptovskej Mary, vás zavedie do života Keltov na území Slovenska. Havránok je čarovné miesto, ktoré uchvátilo mnohých dávnych obyvateľov Liptova, regiónu na severe Slovenska.

Archeoskanzen Havránok: Miesto, kde história ožíva

Múzeum Havránok je jednou z najznámejších a najdôležitejších lokalít púchovskej kultúry na Slovensku. Areál pozostáva z náznakových rekonštrukcií obytných, fortifikačných a kultových objektov z mladšej doby železnej a staršej doby rímskej. Práve tu sa uplatnila takzvaná experimentálna archeológia, ktorá presahuje hranice tradičného odkrytia a zakonzervovania objektov, a prechádza ku kreatívnym rekonštrukciám a výstavbe replík.

Archeoskanzen Havránok: Prvý slovenský archeologický park pod holým nebom

Vďaka experimentálnej archeológii sa z Havránka stal prvý slovenský archeologický park pod holým nebom. Tu môžete obdivovať zrekonštruované obytné stavby, pec na vypaľovanie keramiky, obetisko a valy s bránou.

Archeoskanzen Havránok, Liptovská Sielnica Zdroj: Depositphoto
Archeoskanzen Havránok, Liptovská Sielnica Zdroj: Depositphoto

Sídla a osady na Havránku

Na svahoch a terasách juhovýchodného výbežku Úložiska, rozsiahleho masívu dominujúceho centrálnej časti Liptovskej kotliny, sa pôvodne rozprestieralo niekoľko remeselnícko – roľníckych osád. Prítomnosť keltského obyvateľstva sa dokumentuje na Liptove od 4. až 1. storočia pred n. l. Archeológovia tu objavili a odkryli pozostatky sídliska z mladšej doby železnej označovanej aj ako laténska doba.

Kelti: Prví obyvatelia Slovenska, ktorých vieme pomenovať

Kelti boli prvými obyvateľmi Slovenska, ktorých vieme aj pomenovať. Liptovských Keltov zaradili do kmeňa Kotínov. Nálezy poukazujú na skutočnosť, že Havránok bol ich sídlom s nadregionálnym významom. Tu sa našlo nielen množstvo keramiky, šperkov, predmetov zo železa a bronzu, ale aj zvyšky hradieb, kultového miesta dávnych druidov a keltských obydlí.

Kelti a ich prepojenie s ostatnými kultúrami

Keltské obyvateľstvo na Havránku bolo ovplyvnené hmotnou i duchovnou kultúrou Keltov a udržiavalo čulé obchodné styky so severorímskymi provinciami, keltskými oppidami na západe i oblasťami na severe, vrátane pobrežia Baltského mora. Havránok bol domovom unikátnej opevnenej svätyne so stopami keltských náboženských rituálov, ktorá mala v dobe svojej existencie úlohu duchovného centra presahujúceho hranice regiónu.

Havránok dnes: Miesto kultúrnych podujatí

V súčasnosti je Havránok počas letnej sezóny dejiskom rozličných kultúrnych podujatí ako sú šermiarske súboje, ukážky keltských náboženských obradov a rozličných remeselných činností.

Navštívte teda Archeoskanzen Havránok a užite si jedinečnú cestu do minulosti, ktorá vám umožní nahliadnuť do života našich dávnych predkov. Archeoskanzen Havránok patrí k expozíciám Liptovského múzea v Ružomberku.