Liptovské múzeum zreštaurovalo zástavu z čias Márie Terézie

Originál zástavy ako súčasť Expozície starovekých a novovekých dejín Liptova. Zdroj: Liptovské múzeum

Koncom augusta sa po roku prác do sídelnej budovy Liptovského múzea v Ružomberku vrátil originál zreštaurovanej zástavy Liptovskej stolice z roku 1742. Tú v čase formovania Liptovského múzea daroval podžupan ako symbol rešpektu.

Vzácny exponát nechala Liptovská stolica vyrobiť v období vojny o rakúske dedičstvo. Vtedy uhorské stavy prisahali vernosť a sľúbili podporu panovníčke Márii Terézii. Jej súčasťou bolo aj zriadenie nových peších a jazdeckých plukov. Pričom Liptov odvádzal mužov pre dve pešie kompánie,“ uviedol historik Liptovského múzea Karol Dzuriak.

Liptovské múzeum získalo zástavu darom v roku 1913. Vtedy bola spoločne s desiatkami iných stoličných predmetov odovzdaná podžupanom Rudolfom Ballom. Dar sa v tomto prípade dá chápať aj ako symbol uznania ku novovznikajúcej Ružomberskej muzeálnej spoločnosti. Tá položila základy Liptovského múzea.

Zástava Liptovskej stolice obsahuje zobrazenie letopočtu 1742 a názov stolice v latinčine. Zdobí ju upravený erb Liptovskej stolice a výjav zo sklonku života Štefana I. V roku 2022 bola pre svoj technický stav určená na reštaurovanie, ktoré realizovala Anna Blonska, špecialistka na reštaurovanie historického textilu v Bratislave. Cena odborných zásahov je 6500 eur.

Po návrate zástavy do priestorov sídelnej budovy bol originál exponátu uložený do výstavnej vitríny a je tak verejnosti dostupný v Expozícii stredovekých a novovekých dejín Liptova.

Liptovské múzeum v priebehu štyroch mesiacov získalo už štvrtý cenný exponát múzea, pričom podľa slov riaditeľa Liptovského múzea Rastislava Moldu, v reštaurátorskom snažení cenných zbierok mieni pokračovať aj naďalej.

Reštaurovanie historickej zástavy Liptovskej stolice z roku 1742 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.