Oravská galéria

Oravská galéria, Dolný Kubín

Oravská galéria je regionálnou galériou s krajskou pôsobnosťou pre Žilinský samosprávny kraj založenou v roku 1965. Sídli v Dolnom Kubíne na Hviezdoslavovom námestí v Župnom dome zo 17. storočia. Slúži ako administratívne a výstavné centrum galérie. Zbierkovým fondom v ôsmich výtvarných disciplínach v počte 8658 ks výtvarných diel patrí medzi najvýznamnejšie verejné galerijné inštitúcie na Slovensku.

Oravská galéria sídli v Župnom dome

V Župnom dome v Dolnom Kubíne okrem krátkodobých výstav v štyroch výstavných priestoroch sú nainštalované aj stále expozície. Ide o Staré umenie 15. až 19. storočia, Ikony, Slovenské výtvarné umenie 20. storočia, Štefan Siváň – rezbár z Oravy a Tradičné ľudové umenie – výber. Okrem Dolného Kubína prevádzkuje Oravská galéria v okresoch Námestovo a Tvrdošín ďalšie vysunuté stále expozície tradičného ľudového výtvarného umenia na Slanickom ostrove, na Oravskej priehrade a Galériu Márie Medveckej v Tvrdošíne.

Vznik Oravskej galérie

Právne vznikla 3. novembra 1965 ako štátna príspevková organizácia, ktorá vykonáva komplexnú odbornú galerijnú činnosť. Oravská galéria vznikla bez základného zbierkového fondu a bez priestorov, ale o to naliehavejšie z nevyhnutnej potreby zachraňovať pamiatky výtvarného umenia Oravy. Založenie galérie zabránilo úniku diel. Najmä ľudového výtvarného umenia, ktoré boli a sú nenahraditeľným dokladom jej historického vývoja.

14. februára 1966 galéria získala päť miestností v renesančnej budove v Oravskom Podzámku. Vytvorila tam pracovne a depozitár. Galéria v roku 1966 zamestnávala 2,5 pracovníka. Už od založenia bol jej profil vyhranený, podľa platného štatútu sa okrem komplexnej odbornej galerijnej činnosti špecializovala na neslohové vrstvy umenia.

V roku 1970 sa galéria presťahovala do Dolného Kubína, do budovy bývalého Župného domu na Hviezdoslavovom námestí č.11, ktorý jej slúži dodnes. V roku 1971 sprístupnila stále expozície „Slovenskej tradičnej ľudovej plastiky a maľby“ na Slanickom ostrove umenia uprostred Oravskej priehrady, ktoré boli v roku 1973 doplnené o expozíciu „Oravskej kamenárskej tvorby 18. a 19. storočia“ — lapidárium v exteriéri ostrova

Stála expozícia z celoživotnej tvorby maliarky Márie Medveckej v Tvrdošíne — Medvedzí bola otvorená v roku 1979. Zza rok 1983 bola udelená galérii Cena ministra kultúry za dlhodobo dosahované dobré výsledky v prezentácii umenia. V rokoch 1986 až 1994 prebiehala rekonštrukcia sídla Oravskej galérie — Župného domu v Dolnom Kubíne, kde v roku 1995 galéria sprístupnila stále expozície umenia 15. — 20. storočia z vlastných zbierkových fondov na ploche cca 1 200 m2.

v roku 1996 bola Oravskej galérii udelená výročná cena časopisu PAMIATKY A MÚZEÁ v kategórii EXPOZÍCIA — VÝSTAVA a tvorivému kolektívu bola udelená Cena Martina Benku za rok 1995 za náročnú zodpovedne vykonanú tvorivú prácu na koncepcii a realizácii stálych expozícií v Župnom dome, ktorými významne prispel k prezentácii a propagácii slovenského výtvarného umenia.

Výstava Julo Považan – každý deň je nedeľa v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne.

Oravská galéria je umiestnená v okresoch D. Kubín, Tvrdošín a Námestovo

Oravská galéria má všetky svoje expozície umiestnené v pamiatkových objektov v okresoch Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo. Aako jediná galéria na Slovensku prevádzkuje vlastnú loď „OG SLANICA“ na prepravu návštevníkov do expozícií Tradičného ľudového umenia na Slanickom ostrove umenia. Zbierkový fond Oravskej galérie k 31. decembru 2020 tvorilo osem výtvarných disciplín v počte 8750 kusov výtvarných diel.

V zrekonštruovaných výstavných priestoroch pripraví Oravská galéria každoročne 10 až 12 krátkodobých výstav slovenského a zahraničného výtvarného umenia. Všetky expozície a výstavy Oravskej galérie navštívi každoročne viac ako 55.000 návštevníkov.

Od 1. januára 1999 plní funkciu galérie s krajskou pôsobnosťou pre Žilinský kraj, od 1. 4. 2002 pre Žilinský samosprávny kraj. Galéria v roku 2010 otvorila stálu expozíciu ľudového rezbára Štefana Siváňa v Župnom dome v Dolnom Kubíne.

Pri príležitosti osláv 45. výročia založenia OG v roku 2010 Žilinský samosprávny kraj galérii udelil Strieborný Litteras Memoriales. Vv súťaži Galéria roka 2014, ktorú vyhlasuje Ministerstvo kultúry SR, sa Oravská galéria umiestnila na 3. mieste. Pri príležitosti 50. výročia založenia OG v roku 2015 Žilinský samosprávny kraj galérii udelil Zlatý Litteras Memoriales. Oravská galéria sa umiestnila na 1. mieste v súťaži Galéria roka 2015, ktorú vyhlasuje Ministerstvo kultúry SR.

Od svojho založenia do konca roka 2020 galéria pripravila 644 výstav slovenského a zahraničného výtvarného umenia, ktoré videlo spolu so stálymi expozíciami viac ako 3 milióny návštevníkov.

Výstava Svety vo svete v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne.

Zdroj: Oravská galéria v Dolnom Kubíne