Múzeum Čierny orol, Liptovský Mikuláš

Múzeum Čierny orol, Liptovský Mikuláš

Múzeum Čierny orol v Liptovskom Mikuláši je historickou budovou s bohatou minulosťou. Pôvodne slúžila ako zájazdný hostinec už v 17. storočí a neskôr sa stala centrom kultúrneho života v meste. Dnes múzeum ponúka návštevníkom jedinečnú expozíciu venovanú dejinám lovu, poľovníctva a rybárstva na Liptove.

História budovy

Na mieste dnešného múzea stál hostinec už v 17. storočí, o ktorý sa starali poddaní z Vrbice. Neskôr budovu prenajímali rôzni majitelia a názov Čierny orol vznikol v 50. rokoch 19. storočia. Okrem funkcie hotelového a reštauračného zariadenia, ktorá pretrvala až do 70. rokov 20. storočia, Čierny orol zohral dôležitú úlohu v kultúrnom živote Liptovského Mikuláša.

Múzeum Čierny orol, Liptovský Mikuláš
Múzeum Čierny orol, Liptovský Mikuláš

Významné udalosti

V roku 1830 sa v budove začala písať história slovenského ochotníckeho divadelníctva. Neskôr tu sídlili viaceré spolky, medzi nimi aj kultúrny a čitateľský spolok “Větín”. Počas prvomájovej demonštrácie v roku 1918 odznela na nádvorí Čierneho orla Mikulášska rezolúcia – prvý verejný dokument, v ktorom sa slovenský národ prihlásil k právu na sebaurčenie a k myšlienke česko-slovenskej vzájomnosti.

Múzeum Čierny orol, Liptovský Mikuláš

Múzeum Čierny orol – Súčasné expozície

V súčasnosti múzeum ponúka návštevníkom unikátnu expozíciu “Z dejín lovu, poľovníctva a rybárstva na Liptove”. Okrem toho sa vo výstavnej sáleajú tematické výstavy a rôzne kultúrne a vzdelávacie podujatia pre školskú mládež i širokú verejnosť. Múzeum je súčasťou expozície Liptovského múzea v Ružomberku.

Múzeum Čierny orol, Liptovský Mikuláš

Otváracie hodiny a kontaktné informácie

Múzeum je otvorené od pondelka do piatku od 9:00 do 16:00 a v nedeľu od 12:00 do 16:00. Prvú stredu v mesiaci je otvorené až do 18:00. Objednávky prehliadok mimo riadnych návštevných hodín sú spoplatnené osobitnou zvýšenou taxou. Pre viac informácií kontaktujte múzeum na e-mailovej adrese ciernyorol@liptovskemuzeum.sk alebo na telefónnych číslach +421 44 551 47 85 a +421 917 883 686.

Múzeum Čierny orol, Liptovský Mikuláš

Múzeum Čierny orol je miestom s bohatou históriou

Múzeum Čierny orol v Liptovskom Mikuláši je miestom s bohatou históriou a kultúrnym významom. Jeho expozície a podujatia ponúkajú návštevníkom jedinečný pohľad na dejiny regiónu a sú skvelou príležitosťou na vzdelávanie a kultúrne vyžitie.

Múzeum Čierny orol, Liptovský Mikuláš