Kostol Všetkých svätých, Tvrdošín

Kostol Všetkých svätých, Tvrdošín

Tvrdošín, malebné mestečko na severe Slovenska, sa môže pochváliť vzácnym klenotom – dreveným Kostolom Všetkých svätých. Tento gotický skvost, pochádzajúci z 15. storočia, je najstaršou zachovanou stavebnou pamiatkou mesta a právom patrí medzi najvýznamnejšie sakrálne stavby na Slovensku.

História kostola

Prvé písomné zmienky o existencii kostola a fary v Tvrdošíne siahajú do rokov 1113 a 1395, no tieto údaje sa nevzťahujú na dnešnú stavbu. Odborníci sa zhodujú, že súčasný kostol pochádza z druhej polovice 15. storočia a v 17. storočí prešiel renesančnými úpravami. Dendrochronologický výskum z roku 2007 potvrdil, že ide o dielo jedinečné a celkom pôvodné.

Kostol Všetkých svätých, Tvrdošín
Kostol Všetkých svätých, Tvrdošín

Architektúra a interiér

Kostol Všetkých svätých v Tvrdošíne predstavuje unikátnu syntézu umeleckých štýlov. Jeho architektúra vychádza z čistých slohových prvkov a vytvára celkom novú hodnotu. Pôdorys kostola s rozmermi základov približne 9,25 m pod západnou stenou a 17,73 m pod severnou stenou prezrádza prvky ranogotické, používané na Slovensku v druhej polovici 13. storočia.

Interiér kostola je skutočnou pastvou pre oči. Dominuje mu barokový oltár z konca 17. storočia s obrazom Všetkých svätých. Pozornosť pútajú aj obrazy apoštolov, neskororenesančná kazateľnica s postavami evanjelistov z roku 1654 a obraz sv. Juraja na koni v boji so šarkanom. Prekrásne klenbové maľby, zobrazujúce oblohu s hviezdami, anjelov a kazetový strop, dotvárajú neopakovateľnú atmosféru tohto posvätného miesta.

Kostol Všetkých svätých, Tvrdošín
Kostol Všetkých svätých, Tvrdošín

Ocenenia a uznania

Kostol Všetkých svätých v Tvrdošíne si svojou jedinečnosťou a historickou hodnotou vyslúžil viacero prestížnych ocenení. V roku 1994 získal diplom od paneurópskej mimovládnej organizácie EURÓPA NOSTRA za zachovanie a vynikajúce zreštaurovanie tejto významnej pamiatky drevenej architektúry a jej vnútorného vybavenia tradičnou ručnou prácou.

Vrcholom uznania bolo zaradenie kostola do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO v roku 2008. Stal sa tak súčasťou skupiny ôsmich drevených kostolov Karpatského oblúka, ktoré boli zapísané do tohto prestížneho zoznamu. Tvrdošínsky kostol je jediným kostolom na Slovensku, ktorý sa môže pochváliť oboma týmito oceneniami.

Kostol Všetkých svätých, Tvrdošín

Kostol je svedectvom zručnosti a umeleckého cítenia

Kostol Všetkých svätých v Tvrdošíne je viac než len historickou pamiatkou. Je svedectvom zručnosti a umeleckého cítenia našich predkov, ktorí dokázali vytvoriť dielo pretrvávajúce stáročia. Jeho krása a jedinečnosť priťahujú návštevníkov z celého sveta a právom ho radia medzi najvzácnejšie skvosty slovenskej drevenej architektúry.

Kostol Všetkých svätých, Tvrdošín
Kostol Všetkých svätých, Tvrdošín