Katedrála Najsvätejšej Trojice

Katedrála Najsvätejšej Trojice, Žilina. Zdroj: TIK Žilina

Je jedným z najvýznamnejších a najstarších objektov v meste. Povesť hovorí, že v blízkosti a na mieste dnešného kostola stál hrad. Podľa doteraz zistených údajov hrad v Žiline určite existoval, ale stál na inom mieste, nie v priestore dnešného kostola. Kostol bol pôvodne zasvätený Panne Márii.

Katedrála Najsvätejšej Trojice aj ako pevnosť

V 16. storočí mesto obsadil Rafael Podmanický, ktorý  kostol prestaval na pevnosť. Neskorší majiteľ Žiliny Mikuláš Dersffy dal spustnutý objekt opraviť a v roku 1583 ho prinavrátil pôvodnému účelu. Opravený kostol bol v roku 1586 zasvätený Najsvätejšej Trojici.

S menšími prestávkami od roku 1595 do roku 1708 patril evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. V roku 1610 sa v kostole pod patronátom palatína Juraja Thurzu konala tzv. Žilinská synoda, zhromaždenie evanjelikov z Turkami neobsadeného Uhorska, ktorí tu ustanovili prvú cirkevnú organizáciu evanjelickej cirkvi.

Kostol, pôvodne gotický, má po prestavbe renesančný charakter. Je trojloďový. Hlavný oltár Najsvätejšej Trojice je z roku 1697. Obraz namaľoval Jozef Božetech Klemens v roku 1870. Pod kostolom sa nachádza šesť krýpt a dve zamurované studne. Siedma krypta je pod pristavenou Kalváriou na východnej strane kostola, ktorú postavili v roku 1699.

Burianova veža

Samostatne stojacou zvonicou tohto kostola, ktorá pripomína známe talianske mestské zvonice – kampanily – je tzv. Burianova veža (výška 46 m). Túto renesančnú stavbu dal postaviť majiteľ hradu Strečno v rokoch 1526-1529 Burian Svetlovský z Vlčnova, ktorý bol v tom čase aj dedičným richtárom Žiliny.

Nedá sa vylúčiť, že ju dostavali bratia Podmanickí, ktorý z nej urobil súčasť opevnenia. Pôvodne sa nazývala Nová veža. Pri požiari, ktorý v roku 1678 zničil Žilinu, sa zvony Novej veže rozliali. Hlasné bitie zvonov Novej veže v roku 1693 a 1747 pomohlo odplašiť mračná kobyliek, ktoré  napadli polia v žilinskom chotári.

V roku 1762 pribudla na západnej strane kostola kaplnka sv. Jána Nepomuckého s jeho sochou. Pri veľkom požiari mesta, ktorý vypukol v roku 1848, sa kostol zrútil a zvony sa opäť rozliali. Po tomto požiari kostol opravili v roku 1869 podľa plánov maliara Jozefa Božetecha Klemensa.

Pri ďalšom požiari v meste v roku 1886 zhorela i veža kostola. Opravili ju v roku 1890 a vtedy dostala kostolná hodinová veža dnešnú podobu. Posledná väčšia prestavba kostola bola v rokoch 1942-1943.

Kostolné zvony

Zvonicu kostola  až od konca 19. storočia začali nazývať Burianovou vežou, a to podľa zvona Burian (2336 kg). Ďalšími zvonmi boli 655-kilogramový Median a najľahší 25-kilogramový Umieráčik. Zvony umiestnené na veži boli použité (podobne ako aj v iných prípadoch) na vojenské účely, a tak ich v roku 1923 nahradili šiestimi novými zvonmi.

Vysvätenie nových zvonov, ktoré sa uskutočnilo 15. augusta 1923, bolo skutočnou udalosťou. Zvony zhotovila firma Richard Herold z Chomutova. Nesú mená svojich patrónov a majú pozoruhodné rozmery a váhu. Najťažšia je 2785-kilogramová Trojica, po nej nasleduje Mária (1728 kg), Jozef (1165 kg), Andrej a Benedikt (798 kg), Anna (425 kg) a najmenší Štefan (325 kg).

V roku 1942 získala veža novú ochodzu. Od roku 2008 je kostol Katedrálnym chrámom Žilinskej diecézy. V súčasnosti je Burianova veža sprístupnená pre verejnosť prostredníctvom prehliadok, ktoré organizuje Turistická informačná kancelária Žilina.

Balustráda a Socha sv. Cyrila a Metoda

Po požiaroch mesta v 19. storočí sa zmenil aj charakter okolia farského kostola. Na východnom svahu tu po roku 1920 vyrástla balustráda, ktorá bola po zbúraní starého pivovaru doplnená farskými schodmi.

Po roku 1939 tu bola dočasne umiestnená aj socha Antona Bernoláka z Nových Zámkov. Balustrádu mesto prestavalo v rokoch 1940-1944 do terajšej podoby. Súčasne bola postavená aj budova Reprezentačného domu – dnešného Mestského divadla.

Na čelnej stene balustrády bol v r. 1979 umiestnený bronzový reliéf SNP od akad. sochára Ladislava Beráka, po r. 1989 premiestnený na cintorín vojakov Červenej armády. V súčasnosti je na centrálnej ploche balustrády umiestnené súsošie sv. Cyrila a Metoda od toho istého autora. Slávnostne bolo odhalené dňa 20. decembra 2000.

Otváracie hodiny

Pamiatku môžete navštíviť

pracovné dni: 7.00 – 19.00 hod.

sobota, nedeľa: pred bohoslužbami.

exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina.

Zdroj: http://www.tikzilina.eu/