Hrad Strečno

Hrad Strečno Zdroj: Depositphoto

Hrad Strečno, jedna z najvýznamnejších pamiatok Slovenska, je rekonštruovaná zrúcanina s bohatou históriou. Tento stredoveký hrad, ktorý sa týči na skalnom brale 11 km od Žiliny, je nielen kultúrnou pamiatkou, ale aj kľúčovým prvkom regionálnej histórie.

Hrad Strečno – krajinná dominanta

V kombinácii s hradom Starhrad tvorí Strečno výraznú krajinnú dominantu pri vstupe do Strečnianskeho priesmyku. Jeho poloha nad riekou Váh bola strategicky zvolená pre kontrolu okolitého územia a cesty, čo z neho robí nielen pôsobivú pamiatku, ale aj svedka dávnych časov.

Odkaz minulosti v expozíciách Považského múzea

Dnes je hrad Strečno súčasťou zoznamu národných kultúrnych pamiatok a v jeho priestoroch sú umiestnené expozície Považského múzea v Žiline, ktoré približujú jeho bohatú históriu návštevníkom z blízka aj z ďaleka.

Od púchovskej kultúry po stredovekú pevnosť

Hradný kopec bol už v období mladšej doby železnej a staršej doby rímskej sídliskom púchovskej kultúry. Prvá písomná zmienka o kamennom hrade pochádza z roku 1316, keď bol hrad pravdepodobne len vežou. Jeho založenie sa pripisuje rodine Balašovcov a vznikol na staršom základe, pravdepodobne slovanského hradiska.

Architektonický vývoj a obranné prvky

Premena hradu na opevnený objekt vyvrcholila výstavbou hradieb a bášt, vrátane troch podkovovitých bášt a poloblúkovej bašty chrániacej hlavnú bránu. Nielen pevnosťou bol hrad Strečno, ale aj domovom pre jeho obyvateľov, čo dokazuje aj studňa hlboká 88 metrov, nachádzajúca sa na hlavnom nádvorí.

Hrad Strečno sa podarilo zachovať

Hrad Strečno je nielen svedkom minulých vekov, ale aj pokladom, ktorý sa podarilo zachovať pre budúce generácie. Jeho expozície a historický význam lákajú návštevníkov, aby spoznali bohatstvo a dôležitosť tohto miesta pre slovenskú históriu.

Hrad Strečno Zdroj: Depositphoto
Hrad Strečno Zdroj: Depositphoto