Bytčiansky zámok

Bytčiansky zámok

Bytčiansky zámok je nádhernou ukážkou renesančnej architektúry na Slovensku. Nachádza sa v meste Bytča a jeho história siaha až do 16. storočia. Zámok a priľahlý Sobášny palác sú svedkami bohatej histórie r Thurzovcov a Esterházyovcov.

História zámku

Bytčiansky zámok dal postaviť František Thurzo v rokoch 1571-1574. Na stavbu pozval talianskeho staviteľa Kiliána z Milána. Juraj Thurzo, syn Františka, pokračoval v budovaní zámku a v roku 1601 dal postaviť Sobášny palác. Palác slúžil na sobáše Jurajových siedmich dcér.

Bytčiansky zámok
Bytčiansky zámok

Sobášny palác

Sobášny palác je jednoposchodová stavba obdĺžnikového tvaru. Vyznačuje sa bohatou sgrafitovou ornamentikou s figurálnymi a rastlinnými motívmi. Najzaujímavejšími priestormi paláca sú vstupná hala na prízemí a sobášna sieň na poschodí. Sieň bola dlho najväčšou svojho druhu na Slovensku.

Život na zámku

Zámok bol svedkom honosných svadobných hostín a veľkolepých pohrebov. Nachádzali sa tu dve lekárne, škola, pisáreň, bibliotéka a dvoranská izba. Vo východnej časti zámku bola veľká sála určená na zasadania počas palatinátu Juraja Thurzu.

Bytčiansky zámok
Bytčiansky zámok

Zámocká klenotnica a knižnica

Thurzovci zhromažďovali klenoty v dvoch zámockých klenotniciach. Ich bohatstvo pochádzalo z panstiev, obchodu a palatínskeho honoráru. Knižnica Juraja Thurzu patrila medzi pozoruhodné a dobre vybavené bibliotéky. Katalóg z roku 1610 zaznamenáva viac než 800 zväzkov kníh z rôznych odborov.

Neskoršie obdobie

Po vymretí Thurzovcov získali zámok Esterházyovci, ktorí ho premenili na hospodársku budovu. V roku 1868 panstvo odkúpila rodina Popperovcov. V zámku bol väznený aj Ján Ujváry zvaný Ficko a pôsobil tu aj Juraj Jánošík.

Bytčiansky zámok
Bytčiansky zámok

Bytčiansky zámok je významná historická pamiatka

Bytčiansky zámok a Sobášny palác sú významné historické pamiatky. V súčasnosti sa v zámku nachádza Štátny archív a Sobášny palác patrí Považskému múzeu v Žiline. Koncom roka 2009 bol palác po rekonštrukcii znovuotvorený pre verejnosť.